James D. McCawley, 1938-1999, amerikansk lingvist, professor i Chicago. McCawleys forfatterskab, som omhandler emner inden for semantik, morfologi, syntaks og fonologi, hører hjemme inden for den generative sprogteori, men er kendetegnet af hans originale tilgang til stoffet, herunder af en anarkistisk frodighed i fremstillingsformen.