Jalalu-d-Din Rumi, Mawlana, 1207-1273, persisk sufimystiker og digter, der har haft afgørende betydning for islamisk mysticisme og litteratur i og uden for Iran. Rumi er i Vesten kendt som faderen til mawlawiyya-sufiordenen ("de hvirvlende dervisher"). Et møde med en vandrende dervish, Shams ('Solen'), skal have forløst Rumis digteriske evner. Hovedværket Masnavi-ye Manavi (Åndelige vers) er en rejse gennem 1200-t.s mystiske filosofi, hvor det erotiske element er fremtrædende, ofte med den jordiske elskede som objekt, et objekt, der dog står som symbol for kærligheden til og længslen efter Gud. Rumi findes oversat til flere europæiske sprog. Hans grav findes i Konya i Tyrkiet.