Jakob Rudolf Keyser, 1803-1864, norsk historiker, 1828 docent og 1837-62 professor i historie. Keyser var en betydelig universitetslærer, men skrev kun lidt; han beskæftigede sig især med Norges ældre historie, og i Om Nordmændenes Herkomst og Folkeslægtskab (1839) fremtrådte han ud fra sprogvidenskabelige argumenter som talsmand for teorien om de norrøne folks indvandring til Skandinavien fra nord og øst. Keyser var sammen med P.A. Munch en fremtrædende repræsentant for den norske nationale historikerretning, der stærkt fremholdt det norske samfunds historiske særpræg og særlige betydning for den norrøne litteratur og den nordiske sproglige tradition.