Jakob Keith var en preussisk feltmarskal af skotsk oprindelse. Keith forlod Storbritannien i 1719, og efter en tid i spansk krigstjeneste indtrådte han i 1728 som generalmajor i den russiske hær. Herfra overgik han i 1747 til preussisk tjeneste og blev en af Frederik 2. den Stores nære fortrolige. Som feltmarskal deltog Keith i Den Preussiske Syvårskrig (1756-63), men faldt 14.10.1758 i Slaget ved Hochkirch mod østrigerne.