Jakob Johannes Sederholm, 1863-1934, finsk geolog, rigsdagsmand 1905-06 samt direktør for Commission géologique de Finlande 1893-1934. Hans forskningsfelt var Finlands prækambriske bjergarter, publiceret i værkerne: Om granit og gnejs (1907), On Migmatites and Associated Pre-Cambrian Rocks of Southwestern Finland (3 bd., 1923-34) og On the Geology of Fennoscandia with Special Reference to the Pre-Cambrian (1932), der viser ham som en førende kapacitet, hvad angår udforskningen af metamorfe bjergarter. Under hans energiske ledelse accelereredes Finlands geologiske kortlægning og beskrivelse.