Jakob De la Gardie, 1583-1652, svensk feltherre, greve fra 1615; far til Magnus Gabriel De la Gardie. De la Gardie var født ind i det højeste aristokrati og blev 18 år gammel oberst; i 1620 blev han udnævnt til marsk, senere rigsmarsk. Hans liv var 1601-28 koncentreret om Sveriges krige mod Rusland og Polen bortset fra 1606-08, da han tjente Nederlandene. De la Gardies store triumfer var indtoget i Moskva 1610 og erobringen af Novgorod og dets territorium i 1611, som Sverige holdt besat frem til Freden i Stolbova 1617, der bragte Sverige betydelige udvidelser i Karelen. Inden da foranledigede han at store dele af Novgorods arkiv blev ført til Sverige, hvorved det bevaredes for eftertiden. Ved dannelsen af Krigskollegiet 1630-31 stod han centralt. Derefter tvang en øjensygdom ham til en mere passiv rolle, men han var dog fortsat en betydelig skikkelse i regeringen. De la Gardie lod slottet Ulriksdal opføre 1639-44.