Jakob var blandt Jesu tolv apostle. Denne Jakob kaldes Alfæus' søn for at undgå forveksling med Zebedæus' søn Jakob (Markusevangeliet, 3,16-19 med parallelsteder). Ifølge en senere legende blev han slået ihjel med en stok (valkestok) i år 62 efter at have råbt sin tro ud fra taget på templet i Jerusalem; siden 1200-tallet er han derfor som regel afbildet med en sådan.