Jacques Pierre Brissot, 1754-1793, fransk revolutionær. Længe inden Den Franske Revolution i 1789 kæmpede Brissot for borgerrettigheder og især for de sortes sag. Efter revolutionen kom han i den lovgivende forsamling (Assemblée législative), dernæst i Konventet. Som medlem af Jakobinerklubben sluttede han sig sammen med girondinerne. Efter kongefamiliens flugt til Varennes stemte Brissot for Ludvig 16.s afsættelse og blev leder af krigspartiet, der ivrede for en krig med Europa ud fra den forestilling, at revolutionen kun kunne overleve gennem krig mod omverdenen. I 1792 opnåede han, at man erklærede Preussen og Østrig krig. Hans indflydelse svandt i takt med Robespierres voksende magt, og han blev dødsdømt 30.10.1793 og henrettet dagen efter sammen med girondinerne.