Jacobus Arminius, (holl. Jacob Harmensen), 1560-1609, hollandsk reformert teolog. Fra 1603 var han teologisk professor ved universitetet i Leiden; han vakte opsigt ved at hævde, at Gud ikke suverænt bestemmer, hvem der skal frelses, men at mennesket bærer sin del af ansvaret. Se også arminianere.