Jacob de Senleches, Jacomi, fransk komponist, der var virksom ca. 1378-95, navnlig i Nordspanien. Jacob de Senleches' overleverede tre ballader og tre virelaier (alle trestemmige) er ekstreme eksempler på den manieristiske stil, karakteriseret ved stor notationsteknisk og rytmisk kompleksitet.