Jacob Worm, 1642-ca. 1692, dansk digter. Med et mere polemisk-satirisk end poetisk talent blev Worm tidens dristigste kritiker af den nye enevældes mænd, som han ikke vurderede efter politiske principper, men på deres personlige moral i embedsførelse og privatliv. Det gik ud over Kingo (hans stedfader), Griffenfeld, korrupte officerer i svenskekrigene og selv Christian 5. En dødsdom i 1681 for majestætsfornærmelse mildnedes til landsforvisning til Tranquebar, hvor sporet af ham tabes. Af hans iltre angreb blev et enkelt trykt i 1680, de øvrige udbredtes i afskrifter. Worms samlede Skrifter, 1-4 udkom 1968-94.