Jacob Severin, 1691-1753, dansk købmand og godsejer. Severin fik i 1734 overdraget retten til at drive handelen og besejlingen på Grønland, hvilket han varetog i tæt samarbejde med den igangværende missionsvirksomhed. Han kaldtes "Grønlands patron" og anlagde kolonierne Christianshåb, Jakobshavn og Frederikshåb samt logen Claushavn. Trods statsstøtte måtte han i 1749 opgive virksomheden pga. store tab.