Jacob Blegvad, 27.4.1921-3.9.2010, dansk arkitekt. Blegvad var uddannet på Kunstakademiet i København 1943-46. Han havde 1952-63 tegnestue i Aalborg sammen med Torben Poulsen (1919-1990) og derefter egen tegnestue samme sted; den blev i 1991 fusioneret med C.F. Møllers tegnestue. Blegvads arkitektoniske holdning var først og fremmest forankret i den internationale modernisme, som den kommer til udtryk i fx kollektivhuset ved Limfjordsbroen i Aalborg (1956) og Aalborg Stiftstidendes Trykkeri (1979). Et hovedværk fra Blegvads tegnestue er bydelen omkring Høje Taastrup Station (1986), der i sin stringente byplan og sit klassicistiske formsprog er inspireret af neorationalismen. Foruden faglige tillidshverv varetog Blegvad embedet som kongelig bygningsinspektør 1982-91.