JAR, Joint Aviation Requirements, forskrifter for, hvorledes civile fly skal bygges, certificeres og opereres i Europa. JAR udarbejdes af Joint Aviation Authorities (JAA) og er i store træk baseret på de tilsvarende amerikanske Federal Aviation Regulations (FAR).