J. William Fulbright, James William Fulbright, 9.4.1905-9.2.1995, amerikansk politiker. Fulbright var professor i retsvidenskab og rektor for University of Arkansas 1939-41. Han valgtes i 1942 som demokrat til Repræsentanternes Hus; 1945-74 var han senator. På det udenrigspolitiske område var Fulbright liberal og støttede tidligt oprettelsen af FN; indenrigspolitisk var hans holdninger mere afdæmpede, men bl.a. præget af et konservativt syn på racespørgsmål. I 1946 tog Fulbright initiativ til et internationalt videnskabeligt udvekslingsprogram for forskere og studerende, Fulbright Exchange Program. Det var dog først og fremmest som formand for Senatets udenrigskomité 1959-74, at han blev kendt. Fulbright frarådede bl.a. præsident Kennedy at angribe Cuba i 1961 og modsatte sig USAs intervention i Den Dominikanske Republik i 1965. Fra 1966 rettede han en skarp kritik mod USA's Vietnampolitik, bl.a. i bogen The Arrogance of Power (1966).