J. Hassing-Jørgensen, Jens Hassing-Jørgensen, 1872-1952, dansk bankmand og politiker. Efter en hurtig bankkarriere i Jylland flyttede Hassing-Jørgensen i 1901 til København og oprettede i 1903 Revisionsbanken, fra 1919 Københavns Diskonto- og Revisionsbank. Hans indsigt i moderne regnskabsvæsen gav ham mange opgaver. 1913-20 var han minister for offentlige arbejder, 1913-16 tillige handelsminister, i ministeriet Zahle. Da Diskonto- og Revisionsbanken i 1924 måtte gå i betalingsstandsning, bosatte Hassing-Jørgensen sig i Schweiz efter at have sat "navn og ære" ind på at redde banken. Han vendte dog tilbage i 1929 og var 1935-43 MF for Det Radikale Venstre.