J.S. Semler, Johann Salomo Semler, 1725-1791, tysk evangelisk teolog, fra 1752 professor i Halle. Som fortaler for neologien bestemte Semler den overnaturlige åbenbarings indhold som de moralske sandheder, der stemmer overens med fornuften; de er den personlige religions genstand. Den offentlige religion (kirke og teologi) skulle derimod udformes, så den imødekom samfundets behov. Af Semlers store forfatterskab fik især Abhandlung von freier Untersuchung des Canon (1771-76) betydning.