J.S. Møller, Jens Schou Møller, 1865-1950, dansk folkemindeforsker; praktiserende læge i Kalundborg 1893-1936. Møller, der fra sit barndomshjem var fortrolig med gammelt midtjysk bondeliv, mødte på Røsnæs en anden bondekultur med ejendommelige dragter og skikke. Hans bøger, bl.a. Folkedragter i Nordvestsjælland (1926), Fester og Højtider i gamle Dage (1929-33) og Moder og Barn i dansk Folkeoverlevering (1940), er vigtige bidrag til dansk kulturhistorie. Møller var aktiv ved stiftelsen af Historisk Samfund for Holbæk Amt (1906) og oprettelsen af Kalundborg og Omegns Museum (1908).