J.P. Bang, Jacob Peter Bang, 1865-1936, dansk teolog, professor i teologi ved Københavns Universitet 1910-24. Bang søgte at kombinere sit grundtvigianske livssyn med liberalteologien, herunder med en kritisk historisk videnskabelighed. Tyngdepunktet i Bangs forfatterskab ligger inden for den kristne dogmatik. 1903-16 redigerede han Dansk Kirketidende.