J.P.J. Ravn, egl. Jesper Peter Johansen Ravn, 1866-1951, dansk geolog og palæontolog. Gennem hele sin karriere forskede han ved og underviste på Mineralogisk Museum (nuv. Geologisk Museum) ved Københavns Universitet. Hans forskningsfelt var primært Danmarks Kridt- og Tertiæraflejringer. Han udgav herom værkerne Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer (1902-03) og Molluskfaunaen i Jyllands Tertiæraflejringer (1907), for hvilke han modtog hhv. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs sølv- og guldmedalje. Ravn beskrev også fossilerne fra den historiske Grøndalsboring nær Femte Juni Plads på Frederiksberg, der varede 1893-1907, og som Danmarks dengang dybeste boring nåede ned i 860 m dybde.