J.M. Thiele var en dansk forfatter og kunsthistoriker. Under sin ansættelse ved Det Kgl. Bibliotek i 1817-1835 samlede han kilder, som han på sine rejser supplerede med mundtlige og udgav i Danske Folkesagn, 1-4 (1818-1823, forøget udg. 1843). Med Brødrene Grimm som forbillede var værket det første i dansk sammenhæng. Thiele blev belønnet med et stipendium. I Rom blev han i 1820'erne nær ven med Thorvaldsen, hvis biografi blev pietetsfuldt samlet i Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, 1-4 (1831-1850) og Thorvaldsens Biographie, 1-4 (1851-1856). Thiele var sekretær ved Kunstakademiet i 1825-1871. Det Kgl. Biblioteks forsømte samling af 70.000 kobberstik blev efter at være blevet reddet af Thiele grundlag for Den Kgl. Kobberstiksamling, hvor Thiele blev inspektør i 1835 og direktør i 1861. Som digter debuterede Thiele allerede i 1815, men hans lyrik og dramatik fik ikke samme anseelse som de kultur- og personalhistoriske værker, fx Erindringer fra Bakkehuset (1869) med den unge students indlevede portrætter af Knud Lyne og Kamma Rahbek. Af mit Livs Aarbøger, 1-2, udkom i 1917 (dele heraf udkom i 1873).