J.M. Thiele, Just Mathias Thiele, 13.12.1795-9.11.1874, dansk forfatter og kunsthistoriker. Under sin ansættelse ved Det Kgl. Bibliotek 1817-35 samlede han kilder, som han på sine rejser supplerede med mundtlige og udgav i Danske Folkesagn, 1-4 (1818-23, forøget udg. 1843). Med Brødrene Grimm som forbillede var værket det første i dansk sammenhæng. Thiele blev belønnet med et stipendium. I Rom blev han i 1820'erne nær ven med Thorvaldsen, hvis biografi blev pietetsfuldt samlet i Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, 1-4 (1831-50) og Thorvaldsens Biographie, 1-4 (1851-56). Thiele var sekretær ved Kunstakademiet 1825-71. Det Kgl. Biblioteks forsømte samling af 70.000 kobberstik blev efter at være blevet reddet af Thiele grundlag for Den Kgl. Kobberstiksamling, hvor Thiele blev inspektør 1835 og direktør 1861. Som digter debuterede Thiele allerede i 1815, men hans lyrik og dramatik fik ikke samme anseelse som de kultur- og personalhistoriske værker, fx Erindringer fra Bakkehuset (1869) med den unge students indlevede portrætter af Knud Lyne og Kamma Rahbek. Af mit Livs Aarbøger, 1-2, udkom 1917 (dele heraf udkom 1873).