J.J.I. von Döllinger, Johann Joseph Ignaz von Döllinger, 28.2.1799-10.1.1890, tysk katolsk teolog og kirkehistoriker; fra 1826 professor i München. Ved siden af sit store forfatterskab, fortrinsvis om emner fra oldkirkens, middelalderens og Reformationens historie, var Döllinger optaget af kirkepolitiske spørgsmål og talte midt i 1800-t. for en fri tysk nationalkirke i nært forbund med pavestolen i Rom. Fra 1860 vendte han sig kritisk mod Rom. Da 1. Vatikankoncil 1869-70 fastslog pavens ufejlbarhed, sagde han klart fra med ekskommunikation til følge (1871). Teologisk fik Döllinger stor betydning for den gammelkatolske kirke, som han dog ikke tilsluttede sig.