J.G.C. Adler, Jakob Georg Christian Adler, 8.12.1756-22.8.1834, dansk teolog og orientalsk filolog. I 1780'erne drev Adler omfattende studier i orientalske håndskrifter, spredt i europæiske biblioteker og samlinger. Efter at have været professor i syrisk og i teologi blev han i 1789 tysk hofpræst i København. Tre år senere blev han generalsuperintendent for Slesvig og fra 1806 tillige for Holsten. Adler var præget af oplysningstidens rationalisme; han udarbejdede en omstridt liturgi for Slesvig og Holsten (se adlerske agende) og virkede for gennemførelse af skolereformer i sine stifter.