J.C. Schiødte

Faktaboks

J.C. Schiødte
født:
1815
død:
1884

J.C. Schiødte. Buste, udført af P.S. Krøyer. Striden mellem Schiødte og Japetus Steenstrup var almindelig kendt i intellektuelle kredse, og begge havde tilhængere i Rigsdagen. At Schiødte fik sæde i Det Naturvidenskabelige Fakultet, skyldtes kultusminister D.G. Monrad.

.

J.C. Schiødte. En tavle fra hans hovedværk om billelarver. Værket udkom i 11 dele 1861-83; det er skrevet på latin og illustreret med minutiøse tegninger af strukturelle detaljer. Endnu i en udgave fra 1977 af A.D. Imms' berømte General Textbook of Entomology omtales Schiødtes værk som den vigtigste litteratur om billelarver.

.

J.C. Schiødte, Jørgen Christian Schiødte, 1815-1884, dansk zoolog, ved siden af Japetus Steenstrup fagets mest indflydelsesrige skikkelse i Danmark i 1800-t. Schiødte måtte af økonomiske grunde afbryde sin skolegang før studentereksamen.

Efter et virke som naturhistorielærer lønnedes han af Landhusholdningsselskabet til at foretage undersøgelser over Danmarks insektfauna. I 1842 ansattes han ved Det Kongelige Naturhistoriske Museum, og efter dettes sammenlægning med universitetssamlingerne blev han leder af leddyrafdelingen på Zoologisk Museum.

Han fik professortitel i 1854, og hans undervisning på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og på universitetet inspirerede mange yngre naturhistorikere. Schiødtes forskning omfattede mange forskellige emner vedrørende leddyrs morfologi, systematik og faunistik.

Banebrydende var især hans studier over billelarver og over leddyr fra underjordiske huler. Han var præget af Henrik Krøyers interesse for minutiøse strukturanalyser, og han videreførte Krøyers Naturhistorisk Tidsskrift. Derimod lagde han afstand til Steenstrups mere intuitive og spekulative arbejdsform. Modsætningen mellem de to mænd og deres elever splittede den danske naturforskerverden i et halvt århundrede.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig