J.C. Ryge, Johan Christian Ryge, Dr. Ryge, 1780-1842, dansk skuespiller. Som stiftslæge i Flensborg reflekterede J.C. Ryge på en annonce fra Det Kongelige Teater, der i ham fik den kongeniale fremstiller af Adam Oehlenschlägers lidenskabelige helteroller, således Hakon Jarl i debutåret 1813. "Hans Ord klang som Sværdslag paa Kobberskjold", skrev Bournonville om Ryge, der også gav liv til roller som Per Degn og fra 1832 tillige virkede som instruktør.