J.C. Møller, Jacob Clausen Møller, 1876-1955, dansk-sydslesvigsk grosserer og politiker. J.C. Møller opbyggede fra 1902 det store tekstilfirma Møller & Co. i Flensborg, fra 1920 med filial i Sønderborg. Han var 1924-33 formand for den danske byrådsgruppe i Flensborg og blev efter Hitlers magtovertagelse i 1933 den ene af to danske repræsentanter i bystyret. Som overborgmester 1945-50 og bypræsident 1950-51 ledede han Flensborg gennem de svære efterkrigsår.