J.C. Almer, Johan Christian Almer, 1741-1792, dansk maler. Almer var elev og protegé af maleren C.G. Pilo. Hans kunstneriske evner ses i portrættet af Fr.Th. Hurtigkarl (1767, Københavns Universitet). Almer blev 1772 informator ved Kunstakademiets ornamentskole og fik et stipendium til en rejse til Rom 1774-76. Knækket af sygdom vendte han tilbage til sin stilling i København. I de sidste år ophørte han næsten helt med at male.