J.C.H. Fischer, Johan Christian Henrik Fischer, 1814-1885, dansk politiker. Fischer, der oprindelig var latinskolelærer, blev i 1852-54 og igen 1855-66 valgt til Folketinget for Bondevennerne, men i 1866 brød han med Tschernings gruppe og sad herefter indtil 1875 i Landstinget for Højre. 1875-80 var han kultusminister under Estrup. Som politiker opfattedes han som "fritænker", da han levede i et uægteskabeligt forhold. Fischer var en ivrig debattør med særlig interesse for finanspolitik. Han var med få afbrydelser statsrevisor 1853-75 og viste bl.a. som hospitalsdirektør, at han var en dygtig administrator.