J.A. Kiøge var en dansk guvernør. Kiøge tilbragte hele sit voksenliv som embedsmand i de danske etablissementer på Guldkysten i det nuværende Ghana. Han avancerede og var fra 1780-1788 en handlekraftig guvernør. Under Kiøges ledelse blev de danske besiddelser væsentligt udvidet mod øst frem til floden Volta og befæstet, bl.a. ved anlæggelse af småforterne Kongensten, Prinsensten og Augustaborg. Det danske kolonistyre i Afrika havde i disse år sin mest fremgangsrige periode, navnlig som følge af den intensiverede slavehandel over Atlanten.