Jørgen Tyge Holm, lat. Georgius Tycho Holm, 1726-1759, dansk botaniker. Holm læste først teologi, men skiftede til medicin og naturhistorie. Han blev tildelt et stipendium til et studieophold hos Linné i Uppsala i 1750-51 og blev herefter sendt til Kongsberg i Norge dels for at hjælpe under en epidemi, dels for at studere landets økonomi og naturforhold. Efter sin hjemkomst fik han i 1753 et nyt stipendium og rejste atter til Uppsala, hvor han i 1757 blev doktor under Linnés præsidium med afhandlingen Prodromus Floræ Danicæ, en fortegnelse over Peder Kyllings navne på danske planter (Vidarium Danicum, 1688), ordnet efter Linnés system og med hans nomenklatur. I Danmark blev han udnævnt til professor i økonomi, men døde kort efter.