Jørgen Thormøhlen, opr. Jürgen ter Meulen, ca. 1640-1708, norsk forretningsmand. Thormøhlen blev født i Hamburg, men tog i 1664 borgerskab som købmand i Bergen. Med støtte fra Christian 5. opbyggede han 1670-90 et handelsimperium, hvortil kom hans store industrianlæg i Bergenområdet. I 1681 blev han udnævnt til kommercedirektør i Norge, hvor han for at fremme norsk erhvervsliv skulle være kontaktperson mellem de norske erhvervsdrivende og kollegierne i København. I 1695 fik han Christian 5.s tilladelse til at udstede 100.000 rigsdaler i pengesedler, de første i Danmark-Norge; de fungerede i praksis som et rentefrit lån i et års tid. I 1697 gik Thormøhlen konkurs.