Jørgen Staffeldt, 30.12.1912-25.12.1944, dansk forlagsdirektør og frihedskæmper. Som medlem af Dansk Samling blev Staffeldt i 1942 direktør for partiets forlag, Samleren, og var involveret i partiets illegale aktiviteter. Han repræsenterede det ved oprettelsen af Frihedsrådet i september 1943 og sad i dets M(ilitær)-udvalg fra nytår 1944. I december 1943 blev han leder af sabotagegruppen Holger Danske, men arresteredes i februar 1944 og døde i december i tysk koncentrationslejr.