Jørgen Seefeld, 1594-1662, dansk rigsråd. Seefeld begyndte sin karriere som sekretær i Danske Kancelli. I 1630 blev han landsdommer og i 1640 tillige rigsråd; han var blandt hovedkræfterne bag Corfitz Ulfeldts fald i 1652. Seefeld var passioneret bogsamler og havde angiveligt over 26.000 bind i sit bibliotek på Ringsted Kloster.