Jørgen Rygaard, f. 1934, dansk læge og immunpatolog. Efter at have været overlæge ved forskellige københavnske sygehuses patologiske afdelinger har han fra 1987 været overlæge på Bartholin Instituttet på Københavns Kommunehospital. Her udførte han i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne de første immunologiske undersøgelser på den nøgne mus, som ikke kan danne T-lymfocytter pga. manglende udvikling af brislen (thymus). Han beskrev bl.a. transplantation af kræftvæv fra mennesker til disse forsøgsdyr, som pga. mangel på T-lymfocytter ikke afstøder fremmed væv. Denne undersøgelsesmodel har fundet udbredt anvendelse i kræftforskning. Fra 1996 har han været forskningsprofessor i eksperimentel patologi ved Københavns Universitet. Rygaard har fra 1957 været medarbejder ved Danmarks Radio, hvor han har produceret radio- og tv-udsendelser om biologiske emner.