Jørgen Rosenkrantz, egl. Jørgen Ottesen Rosenkrantz, 14.5.1523-9.4.1596, dansk rigsråd; bror til Erik Ottesen Rosenkrantz og Holger Ottesen Rosenkrantz. Rosenkrantz blev i sin ungdom tæt knyttet til Reformationen, først som elev hos reformatoren Frands Vormordsen i Malmø, siden som studerende ved universiteterne i København og Wittenberg. Fra 1548 var han i personlig tjeneste hos kurfyrst Moritz af Sachsen, indtil han 1552 blev tilknyttet det danske hof. Rosenkrantz havde flere lensmandsposter og blev i 1563 medlem af rigsrådet. Fra 1588 til sin død var han medlem af Christian 4.s formynderregering, og ved vennen kansler Niels Kaas' død i 1594 blev han rigsrådets ledende medlem. Rosenkrantz var meget optaget af kirkens forhold og støttede varmt unge studerende og videnskabsmænd. Som yngste søn arvede han kun spredt gods, men byggede selv hovedgårdene Rosenholm og Skaføgård.