Jørgen Pedersen Gram, 27.6.1850-29.4.1916, dansk matematiker og aktuar. Som direktør for forsikringsselskabet Skjold (fra 1884), medlem af Hafnias direktion (fra 1895) og formand for Forsikringsrådet (fra 1910) fik Gram stor indflydelse på dansk forsikringsvæsen. Hans disputats fra 1879 indeholdt bl.a. en metode til at ortogonalisere et system af kvadratisk integrable funktioner, den såkaldte Gram-Schmidt-metode. Endvidere arbejdede Gram med primtalsteorien og ζ-funktionens nulpunkter.