Jørgen Pedersen, 1841-1920, dansk politiker, uddannet lærer. Pedersen var redaktør af Fyns Tidende 1873-1902, som han førte frem til en ledende position i venstrepressen. Han var MF 1876-86 og medlem af Landstinget 1886-1920, hvor han gennem årene øvede en betydelig indflydelse i anden række. Pedersen, der tilhørte den moderate fløj i Venstre og repræsenterede de grundtvigske politiske traditioner, medvirkede ved forhandlingerne om Grundloven i 1915.