Jørgen Pedersen, 28.7.1890-11.11.1973, dansk økonom. I sin ungdom var han land- og skovarbejder i USA og i Danmark. I 1925 blev han cand.polit. og i 1930 dr.polit. på en afhandling om lønudviklingen i Danmark. I 1930'erne var han dels docent ved Københavns Universitet, dels leder af Institut for Historie og Samfundsøkonomi, dels redaktør ved Berlingske Tidende. 1936 udnævntes han til professor ved Aarhus Universitet, hvor han forestod det økonomiske studiums opbygning. Allerede i en artikel fra 1933 foregreb han en række af John Maynard Keynes' tanker. Pedersen var en flittig skribent i både udenlandske og indenlandske tidsskrifter og i dagspressen.