Jørgen Jensen Sadolin, ca. 1499-1559, dansk reformatorisk prædikant og biskop. Som ivrig lutheraner blev han 1526 Hans Tausens medhjælper i Viborg og 1529 luthersk præst. I 1526 fik han kongens tilladelse til at oprette en luthersk præsteskole i Viborg. Sadolin skrev en hvas og satirisk beretning om religionsforhandlingerne på herredagen i København 1530. Fra 1532 var han virksom i Odense, hvor han oversatte Den Augsburgske Bekendelse (1533) og Luthers Lille Katekismus til brug for danske lutherske præster. I 1537 var han blandt de syv første lutherske superintendenter (biskopper), som Bugenhagen indviede, og forblev biskop over Fyns Stift til sin død. Han deltog også i arbejdet med Kirkeordinansen (lat. 1537, da. 1539).