Jørgen Hanssøn, d. efter 1543, lensmand på Bergenhus. Hanssøn varetog fra 1514 nidkært Christian 2.s interesser som skatteopkræver på Bergenhus. Han bosatte sig i 1523 i Kampen og støttede herfra den fordrevne konges sag. I 1531 fulgte han Christian 2. på togtet til Norge, men vendte snart tilbage til Nederlandene.