Jørgen Brahe, 22.5.1585-21.2.1661, dansk storgodsejer og rigsråd. I årene 1599-1604 rejste Jørgen Brahe i Tyskland, Schweiz, Frankrig og Italien. Efter at have tjent som hofjunker 1605-14 blev han lensmand. Brahe samlede en betydelig godsmasse, der ligesom hans len lå på Fyn. I årene 1638-42 var han som fynsk landkommissær med til at forvalte adelens bevillinger. Hans karriere kronedes med optagelse i rigsrådet i 1644. Som rigsråd førte Jørgen Brahe, der i samtiden blev kaldt den lille konge på Fyn, en standsegoistisk og lokalpatriotisk politik.