József Eötvös, 13.9.1813-2.2.1871, baron, ungarsk forfatter og politiker. Far til Roland Eötvös; tilbragte studieårene i Frankrig og England, hvor han blev påvirket af liberalismen og den utopiske socialisme. Hans litterære værker, som afspejler et socialt engagement, står i realismens tegn. Hans mest berømte værk A falu jegyzője (Landsbynotaren) fra 1845 er en bitter satire over det tilbagestående feudale Ungarn, og den historiske roman fra 1847 Magyarország 1514 (Ungarn 1514), som beskriver bondeføreren Dózsas oprør, viser hans misbilligelse af livegenskabets væsen. Eötvös blev undervisningsminister i Kossuths revolutionære regering i 1848, men efter uoverensstemmelser med Kossuth bosatte han sig i Tyskland. I 1853 vendte han tilbage og deltog med iver i Det Ungarske Videnskabsakademis arbejde. Han blev i 1867 på ny undervisningsminister.