János Péter, 1910-1999, ungarsk politiker. Péter, der var præsteuddannet, blev efter 2. Verdenskrig inddraget i regeringens arbejde og var 1946-49 leder af statssekretariatet. 1949-57 beklædte han bispesædet i Debrecen. Som tegn på Kádár-regeringens konsensuspolitik blev han i 1961 udnævnt til udenrigsminister, en post han besad til 1973. Péter var medlem af Det Ungarske Socialistiske Arbejderparti og medlem af præsidiet. 1973-88 var han Parlamentets næstformand.