János Kodolányi, 1899-1969, ungarsk forfatter. Han tilhørte kredsen af de såkaldte populistiske forfattere. I sine første romaner, Mørke (1922) og Den smukke Zsuzska (1924), og i nogle skuespil skildrede Kodolányi i overensstemmelse med populismens idéer landbefolkningens usle kår i det vestlige Ungarn. I slutningen af 1930'erne søgte han i en række historiske romaner, Den lykkelige Margit (1937) og Broder Juliánus (1938), tilbage til tiden, før ungarerne kom til Europa, og så i tatarernes og de hedenske ungareres historie nogle lovmæssigheder for hele menneskehedens udvikling.