János Kádár, 26.5.1912-6.7.1989, ungarsk politiker, statsoverhoved 1956-88. Kádár blev som 19-årig medlem af den illegale kommunistiske ungdomsorganisation og var flere gange arresteret for sin politiske virksomhed. Under 2. Verdenskrig deltog han aktivt i modstandskampen. I 1945 begyndte hans kometagtige karriere inden for Kommunistpartiet. Han blev medlem af politbureauet og i 1946 udnævnt til vicegeneralsekretær. Som indenrigsminister fra 1948 var han ansvarlig for politiske udrensninger, som han selv blev offer for i 1951. Kádár idømtes fængselsstraf, rehabiliteredes efter Stalins død i 1953 og blev i 1956 valgt til førstesekretær for Kommunistpartiet, mens Imre Nagy dannede regering. Efter den sovjetiske invasion i 1956 dannede Kádár en ny regering med sovjetisk støtte; han var statsminister indtil 1958 og igen 1961-65; samtidig fortsatte han som førstesekretær for det nydannede Ungarske Socialistiske Arbejderparti (MSzMP) indtil systemskiftet i 1988. Kádár introducerede en række reformer, og Ungarn oplevede en vis højnelse af levestandarden under hans ledelse. Udenrigspolitisk førte han en Moskvatro linje, som bl.a. indebar ungarsk deltagelse i invasionen i Tjekkoslovakiet i 1968.