Izbrannaja rada, (russ. 'udvalgt råd'), Andrej Kurbskijs betegnelse for den kreds af reformvenlige rådgivere, som zar Ivan 4. støttede sig til fra slutningen af 1540'erne til 1560, men som han siden som uindskrænket enehersker distancerede sig afgørende fra.