Iver Akselsen Thott, ca. 1420-1.10.1487, dansk rigsråd; en af Akselsønnerne. Iver støttede Christian 1.s indsættelse som svensk konge i 1457, og han blev lensmand på Gotland i 1465 efter broderen Olufs død. Da Iver året efter ægtede Karl 8. Knutssons datter, besegledes en ny alliance mellem Akselsønnerne og Karls gamle tilhængere vendt mod Jöns Bengtsson Oxenstierna. I 1467 brød Christian med Akselsønnerne, som blev frataget deres danske len. De indkaldte nu Karl, som atter blev svensk konge, mens Iver fik løfte om at blive svensk høvedsmand ved Karls død. Da den indtraf i 1470, modsatte Iver sig dog ikke valget af Sten Sture d.æ. til rigsforstander, men han støttede heller ikke Sture mod Christian i Slaget ved Brunkeberg 1471. Iver forsøgte at blive forsonet med Christian; han fik snart nogle af sine besiddelser tilbage og foreslog i 1476, at Christian kunne genindsættes som svensk konge på nye regeringsbetingelser, som Christian dog til dels afviste. I 1483 valgtes Hans på endnu strammere betingelser i Danmark-Norge, men ikke i Sverige. Iver kom nu i åben strid med Sture og måtte opgive de fleste af sine svenske len. Således presset overlod han kort før sin død Gotland til Hans, da denne ankom til øen med en flåde i 1487.