Ivar Jantzen, 31.7.1875-12.4.1961, dansk ingeniør og økonom. Ved siden af sit virke som indehaver af J. Jørgensen & Co.s Bogtrykkeri 1910-44 og som leder af Nationalbankens seddeltrykkeri 1918-46 ydede Jantzen en betydelig videnskabelig indsats inden for driftsøkonomien. Med bidrag til omkostnings- og produktionsteorien søgte han at klarlægge samspillet mellem teknik og økonomi i den industrielle virksomhed. I sit hovedarbejde "Voksende Udbytte i Industrien" (1924) viste han formentlig som en af de første i verden, hvordan omkostningerne må variere både kontinuerligt og springvis ved varierende produktionsomfang, og hvordan stykomkostningerne må blive mindst, når anlæggets enkeltdele er i størrelsesmæssig harmoni (harmoniloven). Jantzen blev i 1935 udnævnt til æresdoktor ved Danmarks Tekniske Højskole.