Ivan Asen 2., d. 1241, bulgarsk zar fra 1218, der med en række militære sejre kraftigt udvidede Det Bulgarske Rige med områder i det centrale og vestlige Balkan. Ivan Asen 2. sikrede kirken uafhængighed fra grækerne i Nikæa, og residensbyen Tărnovo oplevede under ham en kulturel opblomstring.