Iván Paskévitj, 1782-1856, russisk militærmand af polsk herkomst. Paskevitj deltog i krigene mod Osmannerriget (1806-12 og 1828-29), mod Frankrig (1812-14), mod Iran (1826-28) og i Krimkrigen (1853-56). I 1826 blev han leder af Ruslands styrker i Kaukasus og i 1827 vicekonge sammesteds. Nært tilknyttet Nikolaj 1. bistod han i retssagen mod dekabristerne i 1825, i nedkæmpelsen af den polske opstand (1830-31) og af 1848-revolutionen i Ungarn.